അനന്തരം അവനൊരു നക്ഷത്രമായി - ഫാത്തിഹ ബിഷർ - Anantharam Avanoru Nakshathramayi - Fathima Basheer

(0 reviews)
Brand
Generic
Sold by PERAKKABOOKS

Price
₹60 /Nos
Quantity
(100 available)
Total Price
Refund
Not Applicable
Share

Reviews & Ratings

0.00 out of 5.0
(0 reviews)
There have been no reviews for this product yet.

അനന്തരം അവനൊരു നക്ഷത്രമായി - ഫാത്തിഹ ബിഷർ.


കുട്ടികളെ തട്ടികൊണ്ടുപോയി ഭിക്ഷാടനത്തിനും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്ന അധോലോക സംഘത്തിന്റെ കുരുക്കിൽ വന്നു പെട്ട ഭിന്നശേഷിക്കാരനായ എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയുടെ ദാരുണമായ കഥയാണ് ഈ നോവൽ. കണ്ണു നനയാതെയും നെഞ്ചുപിടക്കാതെയും പത്താം ക്ലാസുകാരിയായ ഫാത്തിഹ ബിഷർ എഴുതിയ ഈ നോവൽ വായിച്ചു തീർക്കാനാവില്ല. അത്രയ്ക്ക് ഹൃദ്യമാണ് ഈ നോവലിന്റെ ഭാഷ. കാലികമായൊരു വിഷയത്തെ ഭാവനയുടെയും യാഥാർഥ്യങ്ങളുടെയും മഷിപ്പാത്രത്തിൽ മുക്കി അവൾ അത്വപൂർവമായൊരു ചിത്രം വരച്ചിടുന്നു.. കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല മുതിർന്നവർക്കും ഏറെ ഇഷ്ടമാകും ഈ കൃതി. കുട്ടികൾക്ക് ഹൃദയസ്പർശിയായൊരു നോവൽ

Related products

Product Queries (0)

Login or Registerto submit your questions to seller

Other Questions

No none asked to seller yet